Siirry sisältöön

Voiko sosiaalihuollon yksikössä työskentelevä terveydenhuollon ammattihenkilö tehdä laboratoriolähetteen julkisen terveydenhuollon puolelle käyttäen julkisen terveydenhuollon suorituspaikkaa, jolloin tiedot menisivät Kantaan?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa syntyvien henkilötietojen käyttötarkoitukset ovat erilaiset, joten niissä ylläpidetään erillisiä henkilörekistereitä. Lähtökohtaisesti sosiaalihuollossa ei ole käyttöoikeutta terveydenhuollon potilasrekisteriin. Asiakasasiakirjalain 7 §:n mukaan sosiaalihuollon yksikössä työskentelevän terveydenhuollon ammattihenkilön terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat potilastiedot merkitään potilasasiakirjoihin ja tallennetaan potilasrekisteriin. Kyse on sosiaalihuollon yksikön sisällä tehtävästä monialaisesta yhteistyöstä. Ainakin toistaiseksi STM on linjannut, että tällaiset potilastiedot kuuluvat sosiaalihuollon asiakasrekisterin osarekisterinä ylläpidettävään potilasrekisteriin. Sosiaalihuollossa ei siis tallenneta potilastietoja terveydenhuollon potilasrekisteriin. Jos esim. asumispalveluyksikössä annetaan myös terveyspalveluja, tulee harkittavaksi, onko se samalla myös terveydenhuollon palveluyksikkö, jolloin terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat kirjata potilasrekisteriin.

Vieritä ylös