Siirry sisältöön

Vasson toimintakertomus 2022

Etusivu » Blogi » Vasson toimintakertomus 2022

Vuosi 2022 oli monessa suhteessa epävarmuuden aikaa. Koronarajoituksista päästiin vasta
maaliskuussa. Kuluneeksi tuli tuolloin kaksi vuotta kestänyt etätyön aika Vasson työyhteisölle.
Korona-aika opetti Vasson henkilöstölle, kuinka kehittämistyö vietiin kokonaan verkkoalustoille.
Vasson asiantuntijat olivat korona-ajan päätyttyä Howspace- ja Teams-asiantuntijoita. Korona-aika toi pysyvältä tuntuvan muutoksen asiantuntityöhön. Vasson työntekijät siirtyivät
hybridityöhön, josta suuri osa tehdään etänä ja verkkoalustoilla.

Kun koronasta oli selvitty, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa siirtyi varjostamaan ihmisten
mieliä. Vassonkin työyhteisössä käytiin keskusteluja sodan aiheuttamista fiiliksistä. Vasson
rajallisilla resursseilla tehtiin paljon niin kehittämis- kuin verkostotyötä sekä osallistuttiin
alueelliseen sote-valmisteluun. Työtahti oli intensiivinen monella rintamalla. Hanketyö oli
vilkasta, vaikka tapaamiset toteutettiin pääsääntöisesti etäyhteyksin ja työmatkailu oli vähäistä.

Vuonna 2022 Vasso kantoi merkittävää hallinnointivastuuta kahdesta isosta hankkeesta.
Valtakunnallisessa Kansa-koulu 4.0:ssa jatkettiin sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen
kehittämistä sekä luotiin myös edellytyksiä sille, että hyvinvointialueille voitaisiin siirtää
kirjaamisen asiantuntemusta. TOP-hankkeessa kehitettiin monialaisesti lastensuojelua kolmen
maakunnan yhteistyöalueella valmistellen myös samalla hyvinvointialueille integroitavia
palveluita.

Vassossa tehtiin myös uusia merkittäviä sisällöllisiä avauksia. Tulevaisuuden sote-keskus –
hankkeessa käynnistettiin työikäisten sosiaalihuollon kehittämisohjelman sekä lastensuojelun
ja lapsiperhesosiaalityön -hankeosiot. Hankeosioita vetivät Vassoon sijoittuneet
projektipäälliköt. Molemmat hankeosiot olivat Vasson ideoimia kokonaisuuksia, jotka varmistivat
sen, että Varsinais-Suomen tulevaisuuden sote-keskusohjelmaan tuli myös sosiaalihuollon
kehittämissisältöjä. Kuluneen vuoden aikana tuli selväksi, että hankeosioiden työntekijät olivat
kullanarvoisia sisällöntuottajia Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmisteluorganisaatiolle,
joka teki valmistelutyötä niukoilla resursseilla.

Sosiaalisen kuntoutuksen Arkeen voimaa -toimintamallin valtakunnallinen koordinaatio siirtyi
vuonna 2022 Vasson organisoitavaksi. Koordinointityö osoittautui haastavaksi
kokonaisuudeksi, jonka tarkoituksena oli valtakunnallisesti siirtää toimintamalli
hyvinvointialueille. Kuluneen vuoden aikana Vasso sitoutui ottamaan valtakunnallista
koordinaatiovastuuta toimintamallista myös seuraavan kahden vuoden ajan.

Lisäksi Vasso otti TOP-hankkeen ohessa maakunnallisen koordinaatiovastuun systeemisestä
toimintamallista. Käytännössä Vasson omaa rahoitusta käytettiin systeemisen mallin
verkkokoulutuksen suunnitteluun Kansa-koulu -hankkeen verkkokoulutuksesta saatua tietoa
hyödyntäen. Systeemisen mallin tuki, juurruttaminen, kouluttaminen ja hyvinvointialuetasoisen
kehittämisen suunnittelu kirjattiin osaksi Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen lastensuojelun
osiota. Samalla tavoin osana Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta käynnistettiin sosiaalityön
mentorointimallin jalkauttaminen, jossa Howspace-alustalle laadittiin valmennuskokonaisuus
mentoroinnista kiinnostuneille sosiaalityöntekijöille.

Vasson toimintaa ohjasi merkittävästi valmistautuminen hyvinvointialueelle siirtymiseen. Tämä
näkyi niin hankevalmisteluissa kuin käynnissä olleissa kehittämistoimissa sekä alueellisissa
työryhmissä, joihin Vasso toi sosiaalihuollon sisältöjä omalla asiantuntemuksellaan sekä
verkosto-osaamisellaan. Joulukuussa pidettiin ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätettiin
Vasson osakeomistuksen siirtymisestä kokonaan hyvinvointialueen omistukseen.

Tutustu koko toimintakertomukseen täällä 

Kategoriat
logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

VASSON UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat sähköpostiisi kuukausittaisen tietopaketin Varsinais-Suomen sosiaalihuollon tärkeimmistä keskusteluaiheista, tapahtumista ja uutisista.

Vieritä ylös