Siirry sisältöön

Ajankohtainen opinnäytetyö: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön identifioituvien turvapaikanhakijoiden kokemuksia vertaisryhmätoiminnasta

Etusivu » Blogi » Julkaisut » Ajankohtainen opinnäytetyö: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön identifioituvien turvapaikanhakijoiden kokemuksia vertaisryhmätoiminnasta

Pauliina Pulkki

Sateenkaaren tuolla puolen

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön identifioituvien turvapaikanhakijoiden kokemuksia vertaisryhmätoiminnasta


Read this article in English.

Idea graduuni sai orastavan alkunsa jo vuosia sitten työskennellessäni turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten, eli jatkossa Lhbtiq (lesbo, homo, bi, trans, intersukupuolinen ja queer), oikeudet ovat aina olleet lähellä sydäntäni ja kiinnitin huomiota myös kansainvälistä suojelua hakevien sateenkaarevien ihmisten pärjäämiseen turvapaikkajärjestelmässä. -Vuonna 2015 Helsinki Pride Yhteisö (silloiselta nimeltään HeSeta) aloitti turvapaikanhakijoille ja pakolaistaustaisille lhbtiq -ihmisille suunnatun Together -vertaisryhmätoimintansa, josta tuli vastaanottokeskuksen ammattilaisille tärkeä yhteistyökumppani. Heti maisteriopintoihin hakeutuessani tiesin haluavani käsitellä pro gradu -työssäni juuri sateenkaarevia turvapaikanhakijoita.

Opinnäytetyössänni tarkastelin Helsinki Pride Yhteisön Together -toimintaa osallistujien itsensä kertomana. Olin aluksi myös itse mukana Together -toiminnassa vapaaehtoisena ohjaajana. Vapaaehtoisuus tuki tutkimukseni edistymistä monella tavalla: se edisti haastateltavien tavoittamista, luottamuksellinen haastattelutilanteen syntymistä sekä mahdollisti syvällisemmän ymmärryksen vertaisryhmätoiminnasta. Tutkimukseeni osallistui kaikkiaan 12 Together -ryhmissä käyvää henkilöä. Analysoin aineistoani sisällönanalyysin menetelmin hyödyntäen kuulumisen (engl. belonging) käsitettä.

Rikas haastatteluaineistoni ilmensi, kuinka lhbtiq -turvapaikanhakijoiden elämistila muodostuu Suomessa monen eri marginaalikategorian risteymästä ja tarve vertaisten löytämiselle on suuri. Together -yhteisötoiminta oli muodostunut ainutlaatuiseksi paikaksi vastavuoroisten ihmissuhteiden luomiselle ja oman identiteetin pohdiskelulle. Lisäksi Together -ryhmän kautta kiinnityttiin Suomeen, hahmoteltiin omia tulevaisuudensuunnitelmia ja kyseenalaistettiin lhbtiq -turvapaikanhakijoihin kohdistuvia toiseuttavia käsityksiä ja heidän osallisuutensa rajoitteita.

Tutkimukseni tuo esille, kuinka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön identifioituvat turvapaikanhakijat ovat oma erityisen haavoittuva ihmisryhmänsä, jonka hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen edellyttää heidän parissaan toimivilta ammattilaisilta herkkyyttä asiakkaan äänen kuulemiselle ja rohkeutta rakenteelliseen sosiaalityöhön. Aineistossani kuulumisen kokemus juurtui vahvasti jaettuun kokemukseen samanlaisesta elämäntilanteesta – kansainvälistä suojelua hakevana lhbtiq -ihmisenä – jonka vuoksi juuri tälle ihmisryhmälle kohdennettuja palveluita tullaan tarvitsemaan jatkossakin. Sosiaalialan ammattilaisilla on tärkeä tehtävä näiden palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä asiakasryhmän oman äänen vahvistamisessa.

Lhbtiq-turvapaikanhakijoiden hyvinvointia on tutkittu kansainvälisestikin tarkasteltuna vielä varsin vähän, jonka vuoksi toivon tulevaisuuden mahdollistavan minulle jatkoa tärkeän aiheen parissa.

Voit lukea koko opinnäytetyön täältä.


Pauliina Pulkki on valmistunut Turun yliopistolta sosiaalityön maisteriksi alkuvuodesta 2020. Hän työskentelee tällä hetkellä Helsingissä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Pauliinalle on tärkeää ihmisoikeuksien puolustaminen, unelmista kiinni pitäminen ja itsensä haastaminen. Hän haluaa lämpimät kiitokset ohjaajalleen Anniina Kaittilalle, Helsinki Pride Yhteisön henkilökunnalle sekä erityisesti kaikille niille rohkeille ja inspiroiville ihmisille, joita sai haastatella tutkimustaan varten!

 

logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

VASSON UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat sähköpostiisi kuukausittaisen tietopaketin Varsinais-Suomen sosiaalihuollon tärkeimmistä keskusteluaiheista, tapahtumista ja uutisista.

Vieritä ylös