Siirry sisältöön

Kansallisella vertaiskehittämisellä tukea sosiaalityön toimintamallien viilaukseen

Etusivu » Blogi » Kansallisella vertaiskehittämisellä tukea sosiaalityön toimintamallien viilaukseen

Innostunut puheensorina täyttää ilman kolmannessa ja viimeisessä työpajassa, kun jo tutuksi tulleessa porukassa vaihdetaan kuulumisia ja kokemuksia sosiaalityön toimintamallien kehittämisestä ympäri Suomen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit -työpajasarja käynnistyi keväällä 2022. Työpajoissa ja niiden välillä pidetyissä Teams-tapaamisissa on tuettu sosiaalityön toimintamallien käyttöönottoa ja vaikuttavuuden arviointia.

Työpajasarjan tavoitteena on ollut selkiyttää sosiaalihuollon menetelmällisyyttä, vahvistaa sosiaalihuollon tietopohjaa sekä parantaa sosiaalipalveluiden vaikuttavuutta ja saatavuutta. Toimintamallit on jaettu kolmeen teemaan; matalan kynnyksen sosiaalityö, etsivä sosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus. Varsinais-Suomesta osallistuimme matalan kynnyksen sosiaalityön toimintamalliin intensiivisen asiakasohjauksen pilotilla.

Viimeisessä tapaamisessa keskityimme pilotoitavien toimintamallien alustaviin tuloksiin, toimintamallien vakiinnuttamiseen sekä THL:n toimintamallien mallinnusten ja niitä kuvaavien ohjelmateorioiden jatkokehittämiseen.

Alueellisesta vaihtelusta sekä erilaisista toimintamalleista huolimatta kaikissa yhteisenä piirteenä nousevat esiin kohtaamisen ja kuulluksi tulemisen sekä sosiaalihuollon ohjausta ja neuvontaa antavat työntekijän ammattitaidon merkitys. Kansallinen vertaiskehittäminen on tuonut hyvän mahdollisuuden peilata omaa pilottia sekä muiden hyvinvointialueiden näkemyksiin että teoreettisen mallin ajatuksiin. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä kehittämistä ja toimintamallien juurruttamista.

Aiheesta lisää syksyllä julkaistavassa artikkelikokoelmassa!

 

Tutustu lisää aiheeseen:

Intensiivinen asiakasohjaus https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/intensiivinen-asiakasohjauspalvelu-terveysasemilla

Matalan kynnyksen sosiaalityön toimintamalli (THL) https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-05/Matalan%20kynnyksen%20sosiaality%C3%B6n%20toimintamalli%20%28THL%29.pdf

logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

VASSON UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat sähköpostiisi kuukausittaisen tietopaketin Varsinais-Suomen sosiaalihuollon tärkeimmistä keskusteluaiheista, tapahtumista ja uutisista.

Vieritä ylös