Siirry sisältöön

Sosiaalityö ja -ohjaus sote-keskuksiin terveydenhuollon rinnalle – kohti yhteistä tekemistä

Etusivu » Blogi » Sosiaalityö ja -ohjaus sote-keskuksiin terveydenhuollon rinnalle – kohti yhteistä tekemistä

Sekä terveydenhuollossa että sosiaalityössä on asiakkaita, joiden kokonaistilanne on haastava ja moniulotteinen

Näillä asiakkailla on monia yhtäaikaisia palveluprosesseja tai palvelut puuttuvat kokonaan. Olemassa olevat palvelut saattavat myös vastata heikosti asiakkaan tarpeisiin. Kokonaiskuvaa on vaikea hahmottaa niin asiakkaan kuin ammattilaistenkin. Asiakas tarvitsee monialaista tukea tilanteensa selvittelyyn ja hänelle räätälöityjen palveluiden suunnitteluun.  

Suuri osa sosiaali- ja terveyspalveluiden käytöstä aiheutuneista kustannuksista kohdistuu pieneen osaan väestöstä. Tutkimuksiin pohjaten on puhuttu, että noin 80 prosenttia kuluista muodostuu 10 prosentin käyttämistä palveluista. Monesti näiden asiakkaiden palveluiden tarve on jo moninainen eikä tarpeisiin pystytä vastaamaan yhden ammattiryhmän osaamisella. Monialaisia palveluja käyttävien asiakkaiden tunnistamisen työkalut ja käytänteet ovat hyvin vaihtelevia. Tyypillisin keino on ammattilaisessa herännyt huoli. Myös palveluiden käyttömäärät ja esimerkiksi päivystyskäyntien määrät voivat toimia herätteenä. Tärkeää on löytää tunnistamisen välineitä myös niille asiakkaille, jotka eivät vielä ole palveluiden suurkäyttäjiä, mutta joilla on kasaantuneita palvelujen tarpeita. Tunnistaminen on tärkeää, jotta asiakkaiden tarpeisiin osataan vastata oikeanlaisilla palveluilla sekä voidaan turvata asiakasprosessin sujuvuus ja jatkuvuus. Pelkkä asiakkaiden tunnistaminen ei toki vielä riitä, vaan on luotava toimivat monialaisen yhteisen tekemisen työmuodot. Asiakasprosessien järkevöittämisellä mahdollisestaan myös resurssien oikeanlainen kohdistuminen ja kustannusten kasvun hillitseminen. (Hietapakka, Karjalainen, Liukko & Sinervo 2019; Koivisto & Tiirinki 2020.) 

Varsinais-Suomen Työikäisten sosiaalihuollon kehittämisohjelman puitteissa ollaan käynnistämässä pilotointia, jossa sosiaalityön ammattilaiset työskentelevät tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Pilotointi toteutetaan kuudessa alueen terveyskeskuksessa yhteistyössä jo aiemmin aloittaneen terveydenhuollon asiakasohjauksen pilotoinnin kanssa. Liikkeelle lähdetään tiiviillä työparityöskentelyllä monialaisen osaamisen vahvistamiseksi. Yhdessä tekemällä selkiytyvät toisen ammattilaisen osaaminen ja työnkuva ja opitaan hyödyntämään monialaista osaamista asiakkaan tueksi.  

Asiakkaan tilanteen ollessa erityisen haasteellinen, voidaan hänen kanssaan työskennellä monialaisen tiimin voimin

Pilotoinnin tavoitteena on määritellä ja kuvata monialaisen tiimin työskentelyä sote-keskuksissa. Kuvataan työikäisten monialaisen tiimin osallistujat, roolit, tehtävät ja tavoitteet sekä sosiaalihuoltolain mukaisen omatyöntekijän tarve ja rooli. Tärkeää on myös yhdessä pohtia ja kouluttaa asiakkaiden tunnistamista ja ohjautumista asiakasohjaajille sekä monialaiseen tiimiin.  

Lähtötilanne pilotoivissa kunnissa on hyvin vaihteleva. Osassa kuntia tiivistä monialaista työskentelyä on tehty jo pitkään ja toimivia malleja on jo olemassa. Toisissa kunnissa taas uudenlaiseen yhdessä tekemiseen päästään kiinni vasta pilotoinnin myötä.  

Hankkeen tärkeänä tavoitteena on tuoda vahva sosiaalihuollon näkemys terveydenhuollon asiantuntijoiden näkemysten rinnalle sekä lisätä ymmärrystä siitä mitä lisäarvoa sosiaalihuollon näkökulman vahvistaminen tuo asiakkaan kohtaamiseen ja tilanteen selvittelyyn sekä palveluiden koordinointiin.  

Sairaanhoitajan ja sosiaalityöntekijän koulutukseni antaa minulle sopivan lähtökohdan lähteä pohtimaan tiiviimpää yhdessä tekemistä sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä. Sosiaalityö viedään olemassa oleviin terveydenhuollon työyhteisöihin. Lähtöasetelmassa yhteistyötä ei siis lähdetä tekemään niin sanotusti puhtaalta pöydältä, vaan sosiaalityön on raivattava paikkansa oman alansa asiantuntijana omalla tavallaan työskentelemään tottuneissa työyhteisöissä. Työ ei varmasti tule aina olemaan helppoa, mutta uskoakseni hyöty tullaan kyllä näkemään molemminpuolisesti, kunhan sosiaalityö löytää paikkansa ja monialaista työskentelyä opitaan hyödyntämään. Tuloksena on toivoakseni malli, joka turvaa asiakkaalle riittävät, oikea-aikaiset ja tarpeisiin vastaavat sote-palvelut sekä karsii turhaa päällekkäistä työtä niin asiakkaan kuin ammattilaisenkin näkökulmasta.  

Hankkeen pilotissa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota päästään tekemään käytännössä asiakastyön arjessa ja näin saadaan aitoa kentän kokemustietoa suunnittelun tueksi. Mielenkiintoista ja työntäyteistä kevättä odotellessa. Nähdään ja kuullaan yhteistyön merkeissä! 

 

Laura Leppänen
Kehittäjäsosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja AMK, sosiaalityöntekijä VTM
Työikäisten sosiaalihuollon kehittämisohjelma
Tulevaisuuden sote-keskusohjelma
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Läntinen Pitkäkatu 21-23E 4. krs, 20100 Turku
puh. 050 556 8806
laura.leppanen@vasso.fi 

 

 

Hietapakka, Laura; Karjalainen, Pekka; Liukko, Eeva & Sinervo, Timo 2019 (THL) Monialaista palvelujen yhteensovittamista tarvitsevien asiakkaiden sekä työ- ja toimintakyvyn tukitarpeiden tunnistaminen Suomessa.  

 https://www.julkari.fi/handle/10024/138986 

Koivisto, Juha & Tiirinki, Hanna 2020 (THL) Monialaisten palvelutarpeiden tunnistamisen ja ennakoinnin toimintamallit ja työkalut – väliraportti 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-459-2 

  

 

 

Kategoriat
logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

VASSON UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat sähköpostiisi kuukausittaisen tietopaketin Varsinais-Suomen sosiaalihuollon tärkeimmistä keskusteluaiheista, tapahtumista ja uutisista.

Vieritä ylös