Siirry sisältöön

Katsaus lastensuojelun kehittämiseen Varsinais-Suomessa

Etusivu » Blogi » Katsaus lastensuojelun kehittämiseen Varsinais-Suomessa

Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hankkeen projektipäällikkö Johanna Lehtola avaa blogikirjoituksessaan lastensuojelun kehittämisen näkymiä Varsinais-Suomessa. Mitä on jo tehty, mitä tehdään paraikaa ja mitä on tiedossa seuraavaksi? 

 

Vuoden loppuun asti jatkuva Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke on kehittänyt monialaista lastensuojelua Länsi-Suomen alueella Sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella vuodesta 2020 alkaen. Nyt tämän kehittämistyön rinnalle on tänä keväänä käynnistynyt myös uusi lastensuojelun ja lapsiperhesosiaalityön kehittämiskokonaisuus, joka on osa vuoden 2023 loppuun asti jatkuvaa Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta. 

Näiden kahden hankkeen teemat ovat osittain limittäisiä, joten Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa päästään jatkamaan ja siltaamaan TOP-hankkeessa jo tehtyä kehittämistyötä. 

TOP-hankkeessa on kehitetty lastensuojelun, koulun, päivähoidon, päihdepalveluiden ja mielenterveyspalveluiden yhdyspintoja sekä luotu uusia monialaisia toimintamalleja Länsi-Suomen alueella. Kehittäminen on tähdännyt siihen, että lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret saisivat tarvitsemansa päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä riittävästi tukea koulunkäyntiin. Samalla on edistetty myös systeemistä toimintamallia ja pyritty lisäämään asiakkaiden osallisuutta. 

 

Kapula vaihtuu, työ jatkuu

 

Monialaisen yhteistyön kehittämistä jatketaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa erityisesti lastensuojelun ja sivistyspalveluiden yhdyspinnalla. TOP-hankkeessa tätä teemaa vietiin jo eteenpäin Satakunnan alueella, ja nyt tehtyä kehittämistyötä päästään siltaamaan ja tuomaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kautta myös Varsinais-Suomeen. Käytännössä tämä tarkoittaa sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukeen liittyvää kehittämistyötä (Sisukas-malli) sekä lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen välisen yhteistyön tiivistämistä (Pikku-Sisukas). 

Jatkumoa rakennetaan myös systeemisen toimintamallin edistämiseen. Vuonna 2022 systeemisen toimintamallin perus- ja täydennyskoulutus, toimivien tiimien tuki sekä mentorointi toteutetaan vielä osana TOP-hanketta ja Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasson omaa toimintaa. Vuonna 2023 työtä jatketaan Vasson ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen yhteistyönä. Tavoitteena on luoda uudelle hyvinvointialueelle systeemisen toimintamallin yhteneväinen toimintatapa sekä esityksiä mallin rakenteista. 

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen lastensuojelun ja lapsiperhesosiaalityön kehittämiskokonaisuudessa tullaan toteuttamaan kesän aikana myös mittava lastensuojelun ja lapsiperhesosiaalityön tilannekartoitus, jonka avulla selvitetään palveluiden järjestämisen nykytilaa. Tavoitteena on tunnistaa sellaisia palveluprosessin kohtia, jotka vaativat työtapojen yhdenmukaistamista hyvinvointialueelle siirryttäessä. Näin voidaan edistää tuen yhdenmukaista saatavuutta koko alueella. 

 

Kehittämistyötä muuttuvassa maailmassa 

 

Hyvinvointialueille siirtyminen tulee muuttamaan lastensuojelun ja lapsiperhesosiaalityön toimintatapoja sekä Varsinais-Suomessa että valtakunnallisesti. Lastensuojelun kehittämistä ei voida kuitenkaan toteuttaa vain hyvinvointialueiden sisäisenä työnä, sillä lastensuojelulla on paljon yhdyspintoja myös kuntiin jääviin palveluihin. 

Hyvinvointialuesiirtymän lähestyessä Suomen hallitus on samanaikaisesti käynnistämässä lastensuojelun kokonaisuudistusta, joka toteutuu seuraavalla hallituskaudella. Lastensuojelun järjestämisen tavat ja lain mukanaan tuomat reunaehdot tulevat muuttamaan toimintakenttää tulevina vuosina.  

Kehittämistyössä kohdataan siis jatkossakin mielenkiintoisia haasteita!

 

Lue lisää Varsinais-Suomen alueella tehtävästä lastensuojelun kehittämistyöstä Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hankkeen verkkosivuilta seVarsinais-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta. 

 

 

Kasvokuva TOP-hankkeen projektipäällikkö Johanna Lehtolasta.

Johanna Lehtola
Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke
Projektipäällikkö
johanna.lehtola@vasso.fi
050 381 5577

Kategoriat ,
logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

VASSON UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat sähköpostiisi kuukausittaisen tietopaketin Varsinais-Suomen sosiaalihuollon tärkeimmistä keskusteluaiheista, tapahtumista ja uutisista.

Vieritä ylös