Skip to content

Lastensuojelu

Etusivu » Blogi » Lastensuojelu

Lastensuojelun työhyvinvoinnin taidelähtöinen tarkastelu

6.7.2020

Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi on tärkeä teema. Erityisesti lastensuojelun työntekijöiden työssäjaksamisesta ja rekrytointiongelmista on puhuttu ja kirjoitettu kauan. Olemmekin kevään aikana miettineet Vassossa aiheen lähestymistä uudesta näkökulmasta. Vasso on yhdessä taidealan toimijan kanssa valmistelemassa hanketta, jossa tarkasteltaisiin (kuva)taiteen keinoin lastensuojelun työntekijöiden työhyvinvointia. Ajatuksena on tehdä taiteen avulla näkyväksi lastensuojelun sosiaalityössä tehtävää työtä ja osaamista. Lastensuojelutyön herättämiä ajatuksia, tunteita ja…

Lue lisää

Haetaan lastensuojelun erityisasiantuntijaa kehittämishankkeeseen *haku päättynyt*

10.6.2020

*Haku päättynyt* Vasso on hakenut rahoitusta merkittävälle sosiaalihuollon kehittämishankkeelle: ”Tuki oikeasta paikasta – Länsi-Suomen lastensuojelun monialainen vahvistaminen (TOP-hanke)”.   Haemme hankkeeseen lastensuojelun erityisasiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen (1.9.2020-31.12.2022).   Erityisasiantuntija toteuttaa kehittämistyötä digitaalisella verkkoalustalla ja vastaa erityisesti oman teema-alueensa, lastensuojelun ja mielenterveyspalveluiden ja/tai systeemisen lastensuojelun kehittämissisällöistä, työpajoista ja tuotoksista. Erityisasiantuntija koordinoi asiantuntijoiden verkostoja yhteistoiminta-alueella ja raportoi oman teema-alueensa toiminnasta hankkeessa. Systeemisen lastensuojelun kehittämistehtäviin kuuluu alueellinen koordinointi ja systeemisen lastensuojelun kouluttajakoulutusten suunnittelu ja koordinointi valtakunnallisessa yhteistyössä. Erityisasiantuntijan työpanos on sopimuksen mukaan 50-100…

Lue lisää

Haetaan projektipäällikköä lastensuojelun kehittämishankkeeseen *haku päättynyt*

10.6.2020

*Haku päättynyt* Vasso on hakenut rahoitusta merkittävälle sosiaalihuollon kehittämishankkeelle: ”Tuki oikeasta paikasta – Länsi-Suomen lastensuojelun monialainen vahvistaminen (TOP-hanke)”.   Haemme hankkeeseen projektipäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen (1.9.2020-31.12.2022).  Projektipäällikkö vastaa koko hankkeen alueellisesta ja hanketyön valtakunnallisesta koordinaatiosta, hankkeen viestinnästä ja toiminnallisesta raportoinnista sekä osaltaan kohderyhmätyöskentelystä. Projektipäällikkö toimii yhteyshenkilönä rahoittajaan ja toteutusta ohjaaviin viranomaisiin. Projektipäällikön työtehtäviin voi kuulua kehittämistyötä liittyen lastensuojelun ja mielenterveyspalveluiden yhdyspintatyöskentelyyn ja/tai systeemiseen lastensuojeluun.   Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on ylempi korkeakoulututkinto. Edellytämme hakijalta hyvää kokemusta hanketyöstä, lastensuojelun laaja-alaista osaamista,…

Lue lisää

Länsi-Suomen lastensuojelun monialaisen vahvistamisen TOP -hanke 2020-2022

9.6.2020

  Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Oy VASSO Ab) on jättänyt STM:lle 1.6. hankehakemuksen Länsi-Suomen lastensuojelun monialaisesta vahvistamisesa 2020-2022 ”TOP -Tuki oikeasta paikasta/ Stöd från rätt plats”. TOP-hanke jatkaa Lape-kärkihankkeen (2016-2019) monialaista kehittämistä ja vastaa aluellisiin kehittämistarpeisiin. Hanke alkaa suunnitelman mukaan 1.9.2020 ja päättyy 31.12.2022. Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen kuntien lastensuojelun, koulu- ja sivistystoimen, lasten ja nuorten mielenterveyden ja riippuvuuksien sekä päihdehuollon ammattilaiset esihenkilöineen. Hankkeessa kehitettävien palvelujen hyödyn saajina ja välillisenä kohderyhmänä ovat lastensuojelun asiakkaina, erityisesti sijaishuollossa, olevat lapset. Systeeminen lastensuojelu on hanketta ohjaava ajattelutapa. Hankkeen tavoitteita on…

Lue lisää

Lapsuuden johtajat

2.6.2020

” — Teidän lapsenne eivät ole teidän lapsianne. He ovat Elämän kaipuun tyttäriä ja poikia. He tulevat kauttanne, mutta eivät teistä itsestänne. Ja vaikka he asuvat luonanne, eivät he sittenkään kuulu teille. Antakaa heille teidän rakkautenne, mutta älkää ajatuksianne. Sillä heillä on omat ajatuksensa. Voitte hoivata heidän ruumistaan, mutta ette heidän sielujaan. Sillä heidän sielunsa…

Lue lisää
logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

Tilaa uutiskirje

Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll To Top