Siirry sisältöön

Mielenterveyspalveluiden ja lastensuojelun yhdyspinnan kehittäminen TOP-hankkeessa

Etusivu » Blogi » Mielenterveyspalveluiden ja lastensuojelun yhdyspinnan kehittäminen TOP-hankkeessa

Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke on kehittänyt lastensuojelua monialaisesti vuosina 2020–2022 Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pohjanmaalla. Mielenterveyspalvelujen kehittäminen oli hankkeen pääteemana Varsinais-Suomessa.

 

Kehittämistyön alussa tavattiin ensin lastensuojelun sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian johtoa. Yhdessä mietittiin, mitä haasteita yhteistyössä on ja millaisella kokoonpanolla olisi järkevää lähteä viemään kehittämistyötä eteenpäin. Lastensuojelun ja psykiatrian ammattilaisista koottiin kaksi työryhmää. Toinen koostui lastensuojelulaitosten sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian osastojen esimiehistä ja käytännön työtä tekevistä työntekijöistä ja toinen työryhmä koostui lastensuojelun ammattilaisista sijaishuollosta, perhehuollosta, lastensuojelulaitoksesta sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian avohoidon esimiehistä ja käytännön työtä tekevistä työntekijöistä. Lisäksi koottiin sparrausryhmä lastensuojelun ja psykiatrian ammattilaisista, jotka olivat kehittämistyön tukena koko hankkeen ajan. 

 

Lastensuojelulaitosten ja osastojen työryhmässä päädyttiin luomaan yhteistyön malli, kun sijoitettu lapsi tulee osastohoitoon. Tätä mallia lähdettiin pilotoimaan yhdessä Varsinais-Suomen kunnallisrahoitteisten lastensuojelulaitosten ja Tyksin lasten- ja nuortenpsykiatrian osastojen kanssa. Pilotti kesti kuusi kuukautta, jona aikana yhteisiä asiakkaita osastolla oli jokaisena kuukautena – yhteistyön mallia päästiinkin käytännössä hyvin testaamaan. Pilotin jälkeen työryhmän jäsenet olivat sitä mieltä, että yhteistyön malli kannattaa ottaa käyttöön kaikilla sijoitetuilla lapsilla/nuorilla, jotka ovat osastohoidossa, koska tämä selvästi paransi tiedonkulkua sekä yhteistyötä sijoituspaikan ja osaston välillä. Lisäksi myös lasten- ja nuorisopsykiatrian avohoito otti käyttöönsä työryhmässä kehitetyn esitietolomakkeen. Näin saadaan myös avohoidossa olevien sijoitettujen lasten ja nuorten tärkeät yhteystiedot heti hoidon alettua työntekijöiden käyttöön. 

 

Toisessa työryhmässä käytiin keskustelua siitä, että toimijat eivät tunne toistensa työtä kunnolla ja tämä hankaloittaa yhteistyön tekemistä. Päädyttiin toteuttamaan webinaari, jossa lastensuojelu kertoi omasta työstään ja lasten- ja nuorisopsykiatria omastaan. Kokemusasiantuntijat olivat tilaisuudessa kertomassa nuorten kokemuksista yhteisasiakkuudesta. Webinaari oli hyvin käytännönläheinen, ja se oli tarkoitettu kaikille lastensuojelussa ja lasten- ja nuorisopsykiatrialla työskenteleville tai alaa opiskeleville. Näiden tilaisuuksien jälkeen järjestettiin vielä yhdessä LANUPS-hankkeen kanssa webinaari, jossa pureuduttiin enemmän tutkittuun tietoon lastensuojelun ja psykiatrian yhteisasiakkuudesta. Nämä kaikki tilaisuudet keräsivät runsaasti osanottajia ja palaute tilaisuuksista oli positiivista. Tällaista yhteistyötä kaivattaisiin myös jatkossa.  

 

Edellä mainittujen lisäksi työryhmässä keskusteltiin paljon siitä, miten yhteisiä verkostoja ja muita tapaamisia voitaisiin kehittää, jotta kaikki osallistujat kokisivat tulevansa kuulluksi ja yhdenvertaiseksi. Keskustelua käytiin myös siitä, että psykiatrialla ei aina ole ollut tiedossa, mitä heiltä odotetaan, kun heidät kutsutaan lastensuojelussa toteutuvaan tapaamiseen. Työryhmässä päädyttiin tekemään ohjeistus psykiatrialle, miten he voivat valmistautua lastensuojelussa toteutuvaan tapaamiseen. Tämä ohjeistus tullaan viemään psykiatrian sähköiselle perehdytysalustalle, jonne viedään myös tietoa systeemisestä lastensuojelusta.  

 

Kokonaisuudessaan mielenterveyspalvelujen kehittämisosiossa päästiin hyvin asetettuihin tavoitteisiin ja saatiin luotua uusia käytänteitä yhteistyön helpottamiseksi. Työryhmissä oltiin hyvin aktiivisia ja oli ilo tehdä rautaisten ammattilaisten kanssa tätä yhteistä kehittämistyötä. 

 

Minna Paaer 

Lasten mielenterveyden erityissuunnittelija / TOP-hanke

minna.paaer@varha.fi

 

Lue lisää TOP-hankkeen kehittämistyöstä:

Päihdepalveluiden ja lastensuojelun kehittäminen TOP-hankkeessa
Lapsille palvelut merkitsevät ihmisiä – jokainen vaihdos syö luottamusta järjestelmään
Sijoitettujen lasten terveystarkastuksia kehittämässä
Systeeminen toimintamalli osana TOP-hanketta
Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke Innokylässä

logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

VASSON UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat sähköpostiisi kuukausittaisen tietopaketin Varsinais-Suomen sosiaalihuollon tärkeimmistä keskusteluaiheista, tapahtumista ja uutisista.

Vieritä ylös