Siirry sisältöön

Päihdepalveluiden ja lastensuojelun kehittäminen TOP-hankkeessa

Etusivu » Blogi » Päihdepalveluiden ja lastensuojelun kehittäminen TOP-hankkeessa

Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke on kehittänyt lastensuojelua monialaisesti vuosina 2020–2022 Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pohjanmaalla. Päihdepalveluiden ja lastensuojelun yhteistyön kehittäminen on ollut hankkeen pääteemana Pohjanmaalla. Kehittämistyön tavoitteena on ollut kehittää oikea-aikaisia ja oikein kohdennettuja päihdepalveluja lastensuojeluprosessin eri vaiheisiin. Hankkeen aikana kehitettiin nuorten päihdekartoitusmalli, vertaisryhmätoimintaa lapsille, kun perheessä on päihdeongelmia sekä päihdetyöntekijän jalkautumista lastensuojelun systeemisiin tiimeihin ja lastensuojeluyksiköihin.

 

Kehittämistyön eteneminen

Hankkeen alkuvaiheessa kerättiin tilastotietoa lastensuojeluilmoituksista, joissa huolena on ollut alaikäisen päihteidenkäyttö sekä siitä, kuinka usein ne johtivat lastensuojelun tai sosiaalihuollon toimenpiteisiin. Huomattiin, että näitä lastensuojeluilmoituksia tulee paljon, mutta vain murto-osa johtaa lastensuojelullisiin toimenpiteisiin. Huomattiin, että tarvitaan työkalua, jolla pystytään tunnistamaan päihdepalveluja tarvitsevat nuoret. Nuorten päihdekartoitusmalli kehitettiin Nuorisoasema Klaarassa ja sitä pilotoitiin lisäksi Pietarsaaressa riippuvuushoitoklinikalla.

Hankkeen aikana on otettu laajemmin käyttöön jo USM:n (Understödsföreningen för Svenskspråkig Missbrukarvård RF) kehittämä vertaistukimalli lapsille ja nuorille, kun jollakin perheenjäsenellä on päihdeongelma tai mielenterveysongelmia. Vertaisryhmät ovat toimineet ruotsin kielellä. Jatkossa niitä tullaan toteuttamaan hyvinvointialueella myös suomenkielisinä. Pietarsaaren lastensuojelussa on toteutettu pilottikokeilua, jossa päihdetyöntekijä jalkautuu systeemisen lastensuojelun tiimiin ja lisäksi toimii matalan kynnyksen konsultaationa lastensuojelun tiimille.

Hankkeen työryhmissä havaittiin, että sijoitetut nuoret sitoutuvat huonosti lastensuojelulaitoksen ulkopuolella tarjottaviin päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Aloitettiin pilottikokeilu, jonka tavoitteena oli tuoda näitä palveluja matalalla kynnyksellä suoraan lastensuojeluyksiköihin. Mukaan lähti kuusi julkisrahoitteista lastensuojeluyksikköä kolmen maakunnan alueelta (Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi). Pilotin aikana kehitettiin erilaisia malleja sekä jalkautuvaan päihde- ja mielenterveystyöhön että vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaan sijaishuollon yksiköissä.

 

Toimintamallien juurruttaminen hankkeen jälkeen

Piloteissa kokeillut toimintamallit koettiin toimiviksi ja tarpeellisiksi. Vuodelle 2023 on Pohjanmaan hyvinvointialueelle myönnetty työntekijäresurssi toteuttamaan käytännössä nuorten päihdekartoituksia ja sijaishuollon aikaista jalkautuvaa päihde- ja mielenterveystyötä. Kaikkien neljän pilotin juurruttamista ja levittämistä jatketaan Pohjanmaalla hyvinvointialueen viranhaltijoiden toimesta.

 

Emmi Hakala

kehittäjäsosiaalityöntekijä / TOP-hanke

emmi.hakala@ovph.fi

 

Lue lisää TOP-hankkeen kehittämistyöstä:

Lapsille palvelut merkitsevät ihmisiä – jokainen vaihdos syö luottamusta järjestelmään
Sijoitettujen lasten terveystarkastuksia kehittämässä
Mielenterveyspalveluiden ja lastensuojelun yhdyspinnan kehittäminen TOP-hankkeessa
Systeeminen toimintamalli osana TOP-hanketta
Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke Innokylässä

logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

VASSON UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat sähköpostiisi kuukausittaisen tietopaketin Varsinais-Suomen sosiaalihuollon tärkeimmistä keskusteluaiheista, tapahtumista ja uutisista.

Vieritä ylös