Äkillisten traumaattisten tilanteiden psykososiaalisen tuen lähtökohtana on, että tukea tarjotaan aktiivisesti kaikille äkillisen järkyttävän tapahtuman kokeneille. Psykososiaaliseen tukeen liittyy hälytyksen vastaanottaminen, tapaaminen sokkivaiheessa, erilaiset kriisitapaamiset, sekä myös tilanteen seuranta ja jälkihuolto.

Psykososiaalisen tuen palvelujärjestelmä on äkillisten traumaattisten tilanteiden osalta kirjava. Sosiaalipäivystysten rooli on vahvistunut, ja työryhmä ehdottaakin, että sille säädettäisiin johtovastuu ensivaiheen psykososiaalisen tuen ja kriisityön järjestämisessä, johtamisessa ja yhteensovittamisessa. Lakiin pitäisi myös kirjata psykososiaalisen tuen määrittely, sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhteistoteutus eri toimijoiden kanssa.

Kun tuki on järjestetty tarkoituksenmukaisesti ja oikein, auttaa se yksilöitä ja yhteisöjä toipumaan äkillisistä traumaattisista tilanteista. Työryhmä suosittaa, että tuki siirrettäisiin pois yksittäisistä kriisi-istunnoista kohti pitkäaikaisempaa ja prosessinomaisempaa tukea.

Lue työryhmän raportti täältä: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161634