Tarinat löytyvät Youtubesta

tai lataa korkealaatuisina LINKKI

Lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitusvelvollisuudet koskettavat kaikkia lasten kanssa työskenteleviä, mutta puuttumiskynnys on usein liian korkea.

Lapsilla ja perheillä on oikeus saada apua.

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (VASSO) on tuottanut videomateriaalia lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisista ilmoitusvelvollisuuksista tietoisuuden lisäämiseksi. Tuotantoon on osallistunut myös Turun ensi-ja Turvakoti ry.

Tärkeää olisi tavoittaa kaikki lasten kanssa työskentelevät tahot. On tärkeä murtaa ennakkoluuloja ja -käsityksiä siitä, mitkä vaikutus lastensuojeluilmoituksen tekemisellä on. Sen tarkoituksena on ilmaista huolta ja saada lapselle ja perheelle apua. Usein ammattilaisten ennakko-oletukset, pelot vaikeutuvasta yhteistyöstä ja epäluottamus omaan ammatilliseen arvioon johtavat ilmoituksen tekemättä jättämiseen.

Olethan mukana viemässä tärkeää tietoa eteenpäin.

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus kiittää yhteistyöstä!