Siirry sisältöön

Voidaanko henkilökohtaisen avustajan kirjaamisvelvoitetta tulkita eri tavoin riippuen siitä, kenen palkkalistoilla työntekijä on?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Asiakasasiakirjalain mukainen kirjaamisvelvollisuus koskee sekä palvelunjärjestäjää, palveluntuottajaa että palveluntoteuttajaa. Kirjaamisvelvollisuus on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä ja niillä henkilöstön jäsenillä, jotka osallistuvat asiakastyöhön. Henkilökohtainen avustaja on usein yksityishenkilö, ei sosiaalihuollon ammattihenkilö tai muu henkilöstön jäsen. Käytännössä hänellä ei usein ole edes pääsyä asiakastietojärjestelmään, jotta pystyisi laatimaan vaatimusten…

Lue lisää

Mitä lastesuojeluilmoituksen sisällöstä kirjataan ja kenen tietoihin?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Lapsen tasapainoisen kehityksen ja läheisten ihmissuhteiden turvaaminen on huoltajien tehtävä. Siksi huoltajilla on lähtökohtaisesti oikeus lasta koskeviin asiakastietoihin, ellei se ole ristiriidassa lapsen edun kanssa. Silloin kun kirjataan tietoja lasta koskeviin asiakasasiakirjoihin, on muistettava että huoltajalla on oikeus näihin tietoihin. Lastensuojelulain mukaan sijaishuollossa olevan lapsen vanhemmille…

Lue lisää

Jos kasvatus- ja perheneuvonnassa asiakkaana olevan perheen lapsesta tehdään lastensuojeluilmoitus, mitä tietoja lastensuojeluilmoituksen sisällöstä kirjataan ja kenen tietoihin?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Lastensuojeluilmoitus koskee aina lasta ja kirjataan lapsen tietoihin. Varsinainen lastensuojeluilmoitus toimitetaan lastensuojeluun ja esim. kasvatus- ja perheneuvonnan tietoihin kirjataan, että ilmoitus on tehty sekä muut perustiedot kuten ilmoituksen päivämäärä.

Lue lisää

Mihin asiakkaasta yhdessä sovitusti otettuja valokuvia ja videoita voi tallentaa? Käykö Dropbox?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Silloin kun valokuvat ja videot ovat merkityksellisiä asian käsittelyn tai palvelun antamisen kannalta, ne ovat asiakastietoa. Asiakasasiakirjoja ei saa tallentaa Dropboxiin, eikä viranomainen saa muutoinkaan viedä sinne asiakkaista otettuja kuvia. Asiakastietolain voimaantulosäännösten mukaan sosiaalihuollon video- ja äänitallenteiden tallentaminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon alkaa viimeistään 1.10.2029.

Lue lisää
Vieritä ylös