Siirry sisältöön

Miten asiakkaseen ja työntekijään tulisi viitata sosiaalihuollon asiakasasiakirjoissa kuten asiakassuunnitelmissa ja asiakaskertomuksissa?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Kotimaisten kielten keskus Henkilöön viittaaminen muodostaa mutkikkaan ja hienosyisen systeemin, joka vaihtelee monien tekijöiden perusteella. Siksi siitä voi antaa lähinnä yleisluontoisia suosituksia. Tässä on periaatteita ja niiden täsmennyksiä ja poikkeuksia. Keskeisin muistattava asia on se, että asiakirjoista tulee selvitä, kenestä tai kenen toiminnasta kulloinkin on puhe. Tätä varten on tunnistettava ilmaisuun…

Lue lisää

Voiko kirjaukset tehdä vaikka englanniksi, saameksi tai romanikielellä jos työntekijä hallitsee kielen ja se on asiakkaan äidinkieli?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Asia ei varsinaisesti ole THL:n ohjausvastuulla, mutta kielilain mukaan suomen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Saamelaisilla oikeus asioida saamen kielellä. Palvelukielistä ja esimerkiksi englannin kielen asemasta löytyy pohdintaa esimerkiksi Kotimaisten kielten keskuksen blogista.

Lue lisää
Vieritä ylös