Siirry sisältöön

Miten pienet yksityiset palveluntuottajat tulevat liittymään Kanta-palveluihin?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Terveydenhuollon puolelta on kokemusta pienten tuottajien liittymisestä ja kustannustehokkaita, Kanta-vaatimukset täyttäviä potilastietojärjestelmiä on rakennettu heidän tarpeitaan vastaamaan. Palvelujen digitalisoituessa sosiaalihuollon pienten tuottajien ei kannata jäädä ulkopuolelle. Varmasti sopivia asiakastietojärjestelmiä rakennetaan myös sosiaalihuollon pienten toimijoiden liittymisten mahdollistumiseksi. Asiakastietolain uudistuksen valmistuessa saadaan täsmällisempää tietoa tästä yksityisten liittymisvelvollisuudesta sosiaalihuollossa.

Lue lisää

Miten Kantaan liittyminen tapahtuu, jos yksityisellä palveluntuottajalla on käytössään palvelun järjestäjän tietojärjestelmä ja mahdollisesti myös erillinen järjestelmä itse maksavia asiakkaita varten?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Tämä täsmentyy varmasti sote-uudistuksen edetessä, miten pelkästään ostopalvelua tekevät, vain järjestäjän järjestelmää käyttävät palvelunantajat liittyvät. Tällaisessa tilanteessa palveluntuottaja itse on rekisterinpitäjänä ja tämän hetken näkemyksen mukaan tällainen palvelunantaja liittyisi Kantaan omalla asiakastietojärjestelmällä, koska myös tällä tavoin tuotetun tiedon tulisi olla Kannassa. Näin toimitaan yksityisessä terveydenhuollossa, oman…

Lue lisää

Liittytäänkö Kanta-palveluihin käytössä olevalla tietojärjestelmällä?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Kantaan voi liittyä asiakastietojärjestelmällä, joka on sertifioitu ja Kantayhteensopiva. Kaikki asiakastietojärjestelmät eivät todennäköisesti tule täyttämään näitä vaatimuksia. Tällöin voi tulla eteen asiakastietojärjestelmän vaihto. Mahdollisten asiakastietojärjestelmien määrä selviää vähitellen, kun sosiaalihuollon Kanta-valmistelut etenevät ja järjestelmien valmiudet kasvavat.

Lue lisää

Miten yksityiset palveluntuottajat tulevat liittymään Kanta-palveluihin?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Liittymisvelvollisuus täsmentyy asiakastietolain uudistuksessa ja liittymismallit, joilla organisaatiot liittyvät, täsmentyvät samoin vielä yksityisen sosiaalihuollon osalta. Terveydenhuollossa on ollut mahdollista liittyä kahdella tavalla, joko suoraan tai sitten yhteisliittymismallilla pääliittyjän kautta, jolloin pääliittyjä vastaa mukana liittyvistä. Tämä yhteisliittymismalli on yleinen mm. lääkäriasemilla, joissa on ammatinharjoittajia. Ammatinharjoittajat liittyvät tällöin…

Lue lisää

Voiko tietojen näkymistä Kanta-palveluissa viivästyttää?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Asiakasasiakirjojen näkyvyyttä asiakkaalle itselle Omakannan kautta on mahdollista viivästyttää. Se tapahtuu merkitsemällä asiakirjan metatietoihin päivämäärä, jolloin asiakirja saa näkyä asiakkaalle ja sen lisäksi kirjaamalla viivästämisen perustelut. Lue lisää Kanta-palvelun käsikirjan luvusta 5. Kanta-palveluissa asiakirjojen näkymistä ammattihenkilöille ei voi viivästyttää, vaan asiakirjat ovat nähtävillä arkistosta silloin kun…

Lue lisää
Vieritä ylös