Siirry sisältöön

Vasso siirtyy osaksi Varhan linjaorganisaatiota vuonna 2024

Etusivu » Blogi » Vasso siirtyy osaksi Varhan linjaorganisaatiota vuonna 2024

VASSO on ollut vuodesta 2003 voittoa tavoittelematon osakeyhtiö ja maakunnallinen organisaatio, joka kehittää sosiaalialan osaamista ja palveluja. Sote-uudistuksen myötä Vasson omistus siirtyi Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Vasso kuuluu koko maan kattavaan osaamiskeskusten verkostoon. Toimintaa säätelevät laki ja asetus osaamiskeskustoiminnasta. Sosiaalialan osaamiskeskuksen perustoiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus on katsonut, että osaamiskeskustoiminnan harjoittamiselle osakeyhtiömuodossa ei ole nähtävissä tällä hetkellä perustetta ja aluehallitus on antanut luvan valmistella sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan siirtämistä hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi.

 

Vuonna 2024 tehdään Vasson liikkeenluovutus hyvinvointialueelle, mikä tarkoittaa sitä, että yhtiön sopimukset, vastuut, omaisuus ja työntekijät siirretään hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen tavoitteena on, että toiminnan siirto toteutettaisiin 1.4.2024. Vasson hallitus on esittänyt, että osaamiskeskus sijoitetaan Varhan kehittämispalveluihin. Osaamiskeskuslain mukaisesti Vasson tulee olla oma muodollinen toimintayksikkö, jolla on oma kustannuspaikka ja johtaja.

 

Vasso suuntaa kohti muutosten aikaa uuden toimintastrategian avulla, joka keskittyy muutoksen läpivientiin ydintehtävänsä, kulttuurin ja tekijöiden näkökulmista. Vasson ydintehtävänä on kehittää sosiaalialan asiantuntemusta ja palveluja Varhan tarpeista lähtien. Vasso koordinoi, suunnittelee ja toteuttaa kehittämishankkeita yhteistyössä tulosalueiden ja palveluiden kanssa. Vasso tuottaa myös suunnitelmallista viestintää sosiaalialan kehittämisestä sekä pyrkii turvaamaan kehittämisen toimintaedellytyksiä.

 

Varhassa Vasson tavoitteena on tuoda yhteen sosiaalialan kehittäjiä ja luoda kumppanien kanssa toimiva ekosysteemi sosiaalialan kehittäjille. Toimijoiden välisiä yhteyksiä tulee vahvistaa. Tutkimuksen ja kehittämisen yhdyshenkilöitä tulee sisäisesti verkostoida hyvinvointialueen palvelualueille. Lisäksi Vasso pyrkii muodostamaan verkostoivan tuen ja linkin hyvinvointialueen yliopisto-, korkeakoulu- ja järjestöyhteistyölle. Sosiaalialan kehittämisen ekosysteemille merkittävää on prosessien ja käytänteiden mallintaminen, jossa kuvataan tutkimus-, kehittämis- ja osaamisprosesseja. Vasson tavoitteena on myös rakentaa kehittämistä edistävää toimintaympäristöä sekä käynnistää uusia kehittämistä ja tutkimusta tukevia rooleja hyvinvointialueelle.

 

Osaamiskeskus haluaa tuottaa varsinaissuomalaista sosiaalialan TKKI-kulttuuria, jossa yhteensovitetaan TKKI-toimijoiden toimintatapoja ja sisältöjä. Tämä edellyttää yhteiskehittämiseen perustuvaa verkostomaista ja osallistavaa toimintakulttuuria, jossa yhdistyvät kokemus- ja asiantuntijatieto. Lisäksi tutkimuksellista näkökulmaa tulee erityisesti vahvistaa palveluiden uudistamisessa. Käytäntö- ja vaikuttavuustutkimus on saatava osaksi sosiaalihuollon palveluiden toimintaa. Kehittämistyön on oltava tutkimukseen ja tietoon perustuvaa sekä tutkimusperustaisia menetelmiä on vietävä käyttöön palvelutuotantoon. Lisäksi on huomattava, että TKKI-kulttuurin rakentamisessa on olennaista hyödyntää niin YTA-alueen kuin valtakunnallisia verkostoja.

 

Lisätietoja
Tapio Häyhtiö
toimitusjohtaja
tapio.hayhtio@vasso.fi

Kategoriat ,
logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

VASSON UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat sähköpostiisi kuukausittaisen tietopaketin Varsinais-Suomen sosiaalihuollon tärkeimmistä keskusteluaiheista, tapahtumista ja uutisista.

Vieritä ylös