Siirry sisältöön

Sosiaaliasiamiehen puoleen voi kääntyä jokaisessa kunnassa

Etusivu » Blogi » Sosiaali- ja potilasasiamies » Sosiaaliasiamiehen puoleen voi kääntyä jokaisessa kunnassa

Sosiaaliasiamiehet ry: Lehdistötiedote 7.2.2019

Sosiaaliasiamies toimii asiakkaan apuna myös vanhuspalveluissa

Sosiaalihuollon asiakkaan tai häntä edustavan omaisen tai läheisen kannattaa olla yhteydessä asuinkuntansa sosiaaliasiamieheen esimerkiksi, jos:

  • kokee itse saavansa laadultaan huonoa palvelua tai epäasiallista kohtelua;
  • omaisena miettii, saako läheinen tarvitsemiaan palveluita ja tukitoimia tai
  • käyttää yksityisiä tai kunnan sosiaalihuollon palveluita ja on epätietoinen oikeuksistaan asiakkaana.

Asiakaspalautteet ovat merkittävässä roolissa sosiaalipalveluiden laadun kehittämisessä

Asiakaspalaute on merkittävässä roolissa sosiaalipalvelujen valvonnassa. Sen avulla valvovat viranomaiset (kunta ja Aluehallintovirasto) voivat käynnistää asian tarkemman selvityksen. Virallisena palautteena toimivat muistutukset kuntaan ja kantelu esimerkiksi Aluehallintovirastolle.

”Asiakkaat saattavat miettiä, että heidän kokemansa tilanne ei ole riittävän vakava virallisen kirjallisen palautteen antamiseksi tai omainen pelkää kirjallisen palautteen seuraukseni hoidettavana olevalle läheiselleen. Suullinen palaute sosiaaliasiamiehelle takaa osaltaan asiakkaan oikeusturvaa. Kaikkia oikeusturvakeinoja saa – ja kannattaa – käyttää!” Sosiaaliasiamiehellä ei aluehallintovirastojen tai Valviran tavoin ole toimivaltaa antaa määräyksiä kunnille tai yksityisille toimijoille. Sosiaaliasiamies voi ilmoittaa asiakkaiden tai heidän omaistensa yhteydenottojen perusteella aluehallintovirastolle havaitsemistaan epäkohdista esimerkiksi lastensuojelussa, päivähoidossa, kehitysvammapalvelussa tai vanhustenhuollossa. Aluehallintovirasto voi käynnistää valvonnan vanhuspalveluiden toteuttamisesta myös sosiaaliasiamiehen yhteydenoton perusteella.

Oikeusturvaohjaus koskee kunnallista ja yksityistä sosiaalihuoltoa

Sosiaaliasiamiehillä on laaja osaaminen sosiaalihuollosta ja sosiaalihuollossa sovellettavasta lainsäädännöstä. Kuka tahansa voi ottaa yhteyttä ja kertoa epäkohdista tai huolenaiheista sosiaalipalveluissa. Lapset, nuoret, kehitysvammaiset, hoidon tarpeessa olevat vanhukset ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujat eivät yleensä pysty huolehtimaan oikeuksiensa toteutumisesta yksin. Sosiaaliasiamiehen erityisenä velvollisuutena on edistää heidän oikeuksiensa toteutumisesta, minkä vuoksi omaisten ja läheisten palautteet ovat erityisen tärkeitä.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot täytää olla jokaisen toimintayksikön seinällä

Sosiaaliasiamiehen toiminta on puolueetonta, luottamuksellista ja asiakkaalle maksutonta. Palvelu ovat lakisääteistä ja jokaisen kunnan on nimettävä kuntaansa sosiaaliasiamies. Yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan täytyy merkitä myös omavalvontasuunnitelmaan sen sosiaaliasiamiehen nimi, jonka alueella yritys toimii. Oman asuinkunnan sosiaaliasiamiehen yhteystiedot löytyvät esimerkiksi kunnan puhelinvaihteesta tai verkkosivuilta. Yhteystiedot täytyy näkyä sen yksikön seinältä, jossa läheinen tai asiakas itse on hoidettavana.

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Oy Vasso Ab, tuottaa  Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 §:n mukaiset sosiaaliasiamiespalvelut seuraavien kuntien ja kaupunkien alueilla: Kaarina, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Raisio, Rusko, Sauvo, Somero, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa.

Tutustu sosiaaliasiamiestoimintaan

Lisätietoja antaa: Sosiaaliasiamies, YTM Satu Loippo, Sosiaaliasiamiehet ry:n puheenjohtaja Puhelinnumero 050 599 6413; satu.loippo@pikassos.fi

logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

VASSON UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat sähköpostiisi kuukausittaisen tietopaketin Varsinais-Suomen sosiaalihuollon tärkeimmistä keskusteluaiheista, tapahtumista ja uutisista.

Vieritä ylös