Siirry sisältöön

Työikäisten sosiaalipalvelujen kehittäminen on käynnistynyt

Etusivu » Blogi » Työikäisten sosiaalipalvelujen kehittäminen on käynnistynyt

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman työikäisten sosiaalipalvelujen kehittäminen käynnistyi tammikuussa 2022. Kehittämishanke jakaantuu kolmeen osioon:

  • Hankeosio A – Työikäisten sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden määrittely
  • Hankeosio B – Monialainen työskentely sote-keskuksessa
  • Hankeosio C – Rakenteellisen sosiaalityön edistäminen ja sosiaalityön tietoperustainen kehittäminen

 

Työikäisten sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden määrittely

Kehittämisessä on tavoitteena kuvata erityisesti monialaista palvelua tarvitsevien asiakkaiden palveluketjut ja palvelukokonaisuudet. Kuvausta varten erikseen perustettu työryhmä työskentelee tavoitteen saavuttamiseksi asiakassegmentointien, sosiaalipalvelujen määrittelykorttien, moniammatillisten työryhmien ja monialaisten palvelujen kuvaamisen parissa. Hankeosiossa keskitytään muun muassa kuvaamaan, mitkä työikäisten sosiaalipalveluista tulee jatkossakin olla lähipalveluita, mitä palveluita voimme tarjota alueellisesti ja mitkä palvelut voidaan keskittää. Teemoina on lisäksi digitaalisten palveluiden hyödyntäminen, jalkautuvan ja yhteisösosiaalityön hyvien toimintamallien löytäminen ja levittäminen sekä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelukokonaisuudet ja palveluiden nivelvaiheet.

 

Monialainen työskentely sote-keskuksessa

Tulevaisuudessa sote-keskuksessa tulee työskentelemään sosiaalihuollon ammattilaisia terveydenhuollon ammattilaisten rinnalla. Minkälainen on sote-keskuksessa työskentelevän sosiaalityöntekijän tehtävänkuva, miten asiakas- ja palveluohjausta siellä annetaan ja minkälaisia moniammatillisia tiimejä ja monialaisia palvelukokonaisuuksia tarvitaan? Hankkeessa lähdetään pilotoimaan kuuden sosiaalityöntekijän voimin tätä kokonaisuutta olemassa oleviin asiakasohjausta tarjoaviin terveyskeskuksiin. Aikuissosiaalityön, vammaispalveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden piirissä on asiakkaita, joiden palvelutarve ja kokonaistilanne on erityisen haastava. Näissä tilanteissa tarvitaan monialaista yhteistyötä asiakkaan kokonaistilanteen kartoittamiseksi ja palveluiden yhteensovittamiseksi. Pilotoinnin kautta määritellään ja kuvataan sote-keskuksen työikäisten monialaisen tiimin osallistujat, roolit, tehtävät ja tavoitteet sekä pilotoidaan tiimin toimintaa. Lisäksi määritellään sosiaalihuoltolain mukaisen omatyöntekijän rooli monialaisessa yhteistyössä. Tavoitteena on muotoilla palveluintegraatiota vahvistava toimintamalli erityisen haastavassa asemassa olevien asiakkaiden tilanteiden ratkaisemisen tueksi, mallintaa hyvinvointialueen, kuntien ja Kelan sekä muiden toimijoiden välistä yhteistyötä sekä edistää kuntoutuspalveluiden yhteensovittamista.

 

Rakenteellisen sosiaalityön edistäminen ja sosiaalityön tietoperustainen kehittäminen

Työikäisten sosiaalipalveluissa asioivien henkilöiden elämäntilanteet ja haasteet ovat usein yhteiskunnallisesti monimutkaisia. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan tutkimusnäyttöön perustuvia käytäntöjä sekä monialaista yhteistyötä ja tiedontuotantoa. Hankkeen avulla edistetään vaikuttavien toimintakäytäntöjen leviämistä sekä niiden arviointia alueella ja siten pyritään laadukkaiden ja vaikuttavien palvelujen tarjoamiseen. Varsinais-Suomessa on käytössä Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen luoma sosiaalisen raportoinnin malli. Tavoitteena on edistää mallin käyttöönottoa siten, että sosiaalisen raportoinnin tuloksia hyödynnetään jatkossa osana palvelujen kehittämistä ja päätöksentekoa. Sosiaalihuollon tutkimus- kehittämis- ja innovointirakenne koostuu tällä hetkellä osista, vaikka professiona se edellyttää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan aktiivista roolia. Hankkeen tavoitteena on suunnitella sosiaalihuollon tuleva TKI-rakenne yhteistyössä muiden kehittämisohjelmien kanssa.

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Teija Ahokas teija.ahokas@vasso.fi / 050 382 2772

Kategoriat
logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

VASSON UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat sähköpostiisi kuukausittaisen tietopaketin Varsinais-Suomen sosiaalihuollon tärkeimmistä keskusteluaiheista, tapahtumista ja uutisista.

Vieritä ylös