Siirry sisältöön

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalipalveluista mainitaan palvelutarpeen selvittäminen. Onko kyse eri asiasta kuin sosiaalihuoltolain 36 §:n mukaisesta palvelutarpeen arvioinnista?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Kyse on samasta asiasta. Erona kuitenkin on se, että ikälaki velvoittaa selvittämään asiakkaan palvelutarpeen sekä sosiaalipalvelujen että terveyspalvelujen osalta.

Lue lisää

Tullaanko perheoikeudellisiin palveluihin mallintamaan asiakaskertomus ja mikäli tullaan, tulisiko asiakasasiakirjalain 4 §:n mukaisesti perheoikeudellisissa palveluissa tehdystä työstä kirjata myös siihen?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Asiankäsittelykertomusta ei enää ole. Perheoikeudellisiin palveluihin ei tulla mallintamaan erillistä asiakaskertomusta, vaan perheoikeudellisissa palveluissa on mahdollista käyttää asiakaskertomusmerkintöjä samalla tavalla kuin…

Lue lisää
Vieritä ylös