Siirry sisältöön

Sosiaalihuoltolaissa (41§) ja terveydenhuoltolaissa (32§) on säädetty monialaisesta yhteistyöstä. Onko järjestöillä velvollisuus osallistua palvelutarpeen arviointiin tai antaa lausuntoja olosuhdeselvitykseen (lapsenhuoltolaki 15§) liittyen?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Toisin sanoen kysymyksessä olevassa tilanteessa järjestöillä ei ole nimenomaista velvollisuutta osallistua palvelutarpeen arviointiin tai antaa lausuntoja olosuhdeselvitykseen liittyen. (STM 12/17): SHL 41 § koskee vain viranomaisten velvollisuutta osallistua vastaavan työntekijän pyynnöstä palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen, eli järjestöillä ei ole velvollisuutta osallistua palvelutarpeen arviointiin. (”Jos henkilön tarpeiden arviointi ja…

Lue lisää

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevät sosiaalityöntekijät- ja sosiaaliohjaajat toteuttavat päihde- ja mielenterveystyötä. Onko työ sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Jos terveydenhuollossa on sosiaalihuollon ammattihenkilöitä töissä, kyse on esimerkiksi terveyssosiaalityöstä. Eli tässä tapauksessa kyse ei ole sosiaalipalvelusta. Toiminnassa syntyy potilastietoa, jotka tallennetaan potilasrekisteriin. Eli: Kirjataanko sosiaalihuollon asiakastiedot a) sosiaalihuollon asiakastietona sosiaalihuollon erillisrekisteriin, terveydenhuollon potilastietona terveydenhuollon rekisteriin (menevät Kantaan)? Kyllä. Onko terveydenhuollon asiakastietoa olemassa vastaavasti kuin sosiaalihuollon potilastietoa? Ei ole.

Lue lisää

Kirjaako psykologi sosiaalihuollon rekisteriin, kun hän antaa sosiaalihuoltolain mukaista kasvatus- ja perheneuvontaa?

Vastaus julkaistu: 01/2022 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL & Kansa-koulu III -hanke Kun psykologi antaa sosiaalihuoltolain mukaista neuvontaa, hänen kirjauksensa kuuluvat sosiaalihuollon asiakasrekisteriin. Silloin kun hänen työtehtävänsä ovat potilaan hoitoa, hän kirjaa potilastietoja. Ne tulee tallentaa potilasrekisteriin, joka on sosiaalihuollon asiakasrekisterin osarekisteri. Sosiaalihuollon potilasrekisterissä olevaa psykologin kirjaamaa tietoa ei toistaiseksi välitetä Potilastiedon arkistoon, vaikka…

Lue lisää

Voiko sosiaalihuollon yksikössä työskentelevä terveydenhuollon ammattihenkilö tehdä laboratoriolähetteen julkisen terveydenhuollon puolelle käyttäen julkisen terveydenhuollon suorituspaikkaa, jolloin tiedot menisivät Kantaan?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa syntyvien henkilötietojen käyttötarkoitukset ovat erilaiset, joten niissä ylläpidetään erillisiä henkilörekistereitä. Lähtökohtaisesti sosiaalihuollossa ei ole käyttöoikeutta terveydenhuollon potilasrekisteriin. Asiakasasiakirjalain 7 §:n mukaan sosiaalihuollon yksikössä työskentelevän terveydenhuollon ammattihenkilön terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat potilastiedot merkitään potilasasiakirjoihin ja tallennetaan potilasrekisteriin. Kyse on sosiaalihuollon yksikön sisällä tehtävästä monialaisesta…

Lue lisää

Koska kotihoidolle ja muille sote-yhteisille palveluille määritellään tietorakenteet?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Toimintakyvyn kirjaamiseen liittyvät tietorakenteet ovat ainoita julkaistuja sote-yhteisiä tietorakenteita. Tällä hetkellä kotihoidossa syntyy sekä asiakastietoa että potilastietoa, mutta yhteisiä tietorakenteita ei ole määritelty, eikä niiden määrittelylle ole sovittu aikataulua. Sosiaali- ja terveydenhuollon säädösten kokonaisuudistus on käynnissä, ja toivottavasti se tuo tähän asiaan edistystä

Lue lisää
Vieritä ylös