Siirry sisältöön

Ajankohtainen opinnäytetyö: Monikulttuuriset työmarkkinat

Etusivu » Blogi » Opinnäytteet » Ajankohtainen opinnäytetyö: Monikulttuuriset työmarkkinat

Heidi Ehn

Monikulttuuriset työmarkkinat: työelämän haasteet maahanmuuttajaperheiden näkökulmasta

 

Heidi Ehn tarkastelee opinnäytetyössään ammatillisen koulutuksen suorittaneiden maahanmuuttajanaisten työn ja perheen yhteensovittamista sekä siihen liittyviä haasteita. Opinnäytetyötä varten haastateltiin lähihoitajakoulutuksen suorittaneita perheellisiä maahanmuuttajanaisia. Opinnäytetyön tuloksissa nousi esiin perheen vanhempien toimiva keskinäinen työnjako, mutta yhtä lailla myös rasismi ja suomen kielen oppimiseen liittyvät haasteet.

 

Maahanmuuttajanaisten työllisyystilanne on tilastotietojen mukaan muuta väestöä huonompi. Kielitaito ja koulutus vaikuttavat myönteisesti työllistymisen mahdollisuuksiin, mutta työllistymisen haasteita kohtaavat silti myös ammatillisen koulutuksen Suomessa suorittaneet, suomen kieltä osaavat maahanmuuttajat. Vähemmistöihin kuuluvat kohtaavat syrjintää ja rasismia myös Suomessa. Erityisen usein rasismille altistuvat afrikkalaistaustaiset henkilöt. Rasismia esiintyy niin arjen tilanteissa kuin yhteiskunnan rakenteissa ja toimintatavoissakin. Syrjintään ja rasistiseen kohteluun syyllistyvät sekä asiakkaat että kollegat. Syrjinnän kohteeksi joutuminen on yksilölle kuormittavaa ja huono kohtelu työelämässä voi pahimmillaan johtaa työelämän ulkopuolelle jättäytymiseen. Edes vahva osaaminen ja myönteinen asenne eivät suojaa huonolta kohtelulta. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden riski joutua epäasiallisen kohtelun uhriksi työpaikalla on suuri. Erityisesti esimiesten tulisi olla tietoisia tästä riskistä, jotta työyhteisön turvallisuus ja terveellisyys jokaiselle työntekijälle voitaisiin varmistaa.

 

Erilaisista lähtökohdista tulevien yksilöiden tarpeita tulisi pystyä nykyistä paremmin huomioimaan niin koulutuksessa, työelämässä kuin työllisyyspalveluissakin. Maahanmuuttajien osaamista ja erilaisia taitoja ei tällä hetkellä hyödynnetä kovinkaan hyvin. Maahanmuuttajataustaiset henkilöt saatetaan ohjata aloille, joilla on työvoimapulaa, ottamatta huomioon heidän aiempaa osaamistaan tai kiinnostustaan. Oppilaitoksissa tulisi kiinnittää huomiota työelämän monimuotoistumiseen ja kehittää opiskelijoiden osaamista moninaisissa työyhteisöissä toimimiseen. Kielen opetuksen tuominen luokkahuoneista lähemmäs arkea helpottaisi sanaston oppimista. Kaikkia opiskelijoita tulisi haastaa pohtimaan arvojaan ja asenteitaan jo opiskeluaikana ja opettaa heitä kohtaamaan erilaisista kansalaisuuksista ja taustoista tulevat henkilöt ensisijaisesti yksilöinä, ei jonkun tietyn kansalaisuuden tai rodun edustajina.

Opinnäytetyö saatavilla tästä.

 


Heidi Ehn teki YAMK -opinnäytetyönsä LAB-ammattikorkeakoulun Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen linjalle vuonna 2020. Tällä hetkellä Heidi työskentelee Turun ammatti-instituutilla sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen tuntiopettajana. Hän haluaa kiittää erityisesti opinnäytetyön tekoon osallistuneita haastateltaviaan sekä Sateenkaari Koton Siivet-hanketta ja Vassoa yhteistyöstä opinnäytetyöprosessin aikana.

 

 

logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

VASSON UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat sähköpostiisi kuukausittaisen tietopaketin Varsinais-Suomen sosiaalihuollon tärkeimmistä keskusteluaiheista, tapahtumista ja uutisista.

Vieritä ylös