Siirry sisältöön

Ajankohtainen opinnäytetyö: Lähisuhdeväkivaltapalvelut asiakkuuden peilissä

Etusivu » Blogi » Opinnäytteet » Ajankohtainen opinnäytetyö: Lähisuhdeväkivaltapalvelut asiakkuuden peilissä

Erica Toivonen

Lähisuhdeväkivaltapalvelut asiakkuuden peilissä

Lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden naisten kokemuksia avun hakemisesta ja saamisesta sekä heidän näkemyksiään lähisuhdeväkivaltapalveluiden kehittämispisteistä

 


Lähisuhteissa tapahtuvassa väkivallassa loukkaantuu tai siihen kuolee edelleen paljon ihmisiä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, joka tapahtuu usein omassa kodissa ja jonka tekijänä on nykyinen tai entinen kumppani, perheenjäsen tai muu läheinen henkilö. Suurin osa lähisuhteissa tapahtuvasta väkivallasta on miesten tekemää ja kohdistuu naisiin, mutta sitä esiintyy myös iästä, sukupuolesta, yhteiskuntaluokasta tai kulttuuritaustasta riippumatta. Lähisuhdeväkivallan vaikutukset ovat suuret sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla, mutta siihen liittyvissä palveluissa on vielä kehitettävää.

 

Pääsin kirjoittamaan opinnäytetyötäni Ehyeksi-hankkeen (EHYEKSI– Lähisuhdeväkivaltaa kokeneen potilaan tunnistaminen, hoitoon ohjaaminen ja avunsaanti, monitieteellinen tutkimus- ja kehittämishanke (2019–2021)) kautta. Käytin työssäni hankkeen laadullista aineistoa, joka koostuu yhdeksän naisen avoimesta teemahaastattelusta. Myös oman tutkimukseni tarkoituksena oli kehittää lähisuhdeväkivaltapalveluita naisten kokemusten ja näkemysten kautta, jotta palveluita tarvitsevilla on mahdollisuus saada juuri sellaista apua ja tukea, jota he tarvitsevat. Tavoitteenani oli osallistua sosiaalityön asiakkuudesta käytyihin keskusteluihin tarkastelemalla lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten asiakkuutta lähisuhdeväkivaltapalveluissa.

 

Tutkimuksessani nousi esiin erilaisia avun hakemista ja saamista mahdollistavia tekijöitä sekä niitä estäviä tekijöitä. Luokittelin nämä tekijät sisäisiin ja ulkoisiin. Pelko ja käännekohdan saavuttaminen nousivat esiin avun hakemista ja saamista mahdollistavina sisäisinä tekijöinä. Sen sijaan ulkoisia mahdollistavia tekijöitä olivat lähiverkoston tuki ja oikeanlaisen avun saaminen. Estävien tekijöiden kohdalla sisäisiin tekijöihin lukeutuivat pelko, avun hakemisen vaikeus sekä asenteet ja ajatustavat, jotka ovat osittain myös ulkoisia tekijöitä. Muita aineistosta nousseita ulkoisia estäviä tekijöitä olivat kielteiset palvelukokemukset, resurssitekijät ja väkivaltaiseen läheiseen liittyvät tekijät. Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä palveluita olisi oleellista kehittää niin, että nämä mahdollistavat tekijät vahvistuisivat ja estävät vähentyisivät.

 

Tutkimuksessani ilmeni, että naisten toiveena oli kohtaamistapojen kehittämisen suhteen lähisuhdeväkivallan suora puheeksiottaminen sekä kokonaisvaltainen kohtaaminen. Aineistosta nousi esiin erilaisia palvelumuotoja, jotka naiset kokivat tai olisivat apua saadessaan kokeneet hyödylliseksi. Näitä olivat vertaistukiryhmät, asuntopalvelut lähisuhdeväkivallan uhreille, lähisuhdeväkivallan seulominen lomakkeen avulla, avun saaminen yhdestä paikasta sekä keskusteluapu. Kun palveluja kehittäessä otetaan huomioon nämä palveluiden käyttäjien kokemuksista ja näkemyksistä nousseet asiat, voidaan palveluista saada juuri heitä auttavia, tukevia ja tehokkaita.

 

Opinnäytetyöni löytyy täältä.

 


Erica Toivonen on valmistunut Turun yliopistolta valtiotieteiden maisteriksi pääaineenaan sosiaalityö loppukeväästä 2020. Hän työskentelee tällä hetkellä Turussa lapsiperhesosiaalityön parissa. Ericalle on tärkeää muiden ihmisten hyvinvointi ja se, että jokaisella on mahdollisuus saada tehokasta ja oikea-aikaista apua eri elämäntilanteissa.  Hän haluaa kiittää ohjaajaansa Anne Puurosta hyvästä tuesta ja ohjauksesta sekä Ehyeksi-hanketta yhteistyöstä.

Kategoriat
logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

VASSON UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat sähköpostiisi kuukausittaisen tietopaketin Varsinais-Suomen sosiaalihuollon tärkeimmistä keskusteluaiheista, tapahtumista ja uutisista.

Vieritä ylös