Edistämme sosiaalialan osaamista ja pidämme esillä sosiaalisia näkökulmia hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

Toimintamme perustuu omistajiemme kehittämistarpeisiin.

Kokoamme maakunnallista asiantuntemusta sekä käynnistämme ja koordinoimme kehittämistoimintaa kuntien, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden kesken.