Siirry sisältöön

Blogi

Etusivu » Blogi » Sivu 4

Vasson sopimuskunnat voivat pyytää sosiaaliasiamiehen mukaan valvonta- ja ohjauskäynneille

7.10.2020

Pyynnön voi tehdä, kun valvontakäynti perustuu aluehallintoviraston antamaan määräykseen, tai kun valvontaan liittyy erityistä huolta asiakasturvallisuudesta. Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab tuottaa tällä hetkellä Sosiaalihuollon asiakaslain mukaisen sosiaaliasiamies-palvelun kolmelletoista sopimuskunnalle. Vuoden 2019 sosiaaliasiamiehen kuntaselvityksessä asiamies esitti yhdeksi asiamiehen kehittämisaihioksi kuntien mahdollisuutta kutsua sosiaaliasiamies mukaan kuntien tekemille sote-yksiköiden ohjaus- ja valvontakäynneille. Kehittämisidean tiimoilta on pidetty…

Lue lisää

Rekry: määräaikainen lastensuojelun juridinen asiantuntija *HAKU PÄÄTTYNYT*

6.10.2020

*Haku päättynyt* Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus hakee lastensuojelun juridista asiantuntijaa määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.1.2021-31.11.2021 (mahdollinen jatko). Lastensuojelun juridisen asiantuntijan työtehtäviin kuuluu sopimuskuntien juridinen neuvonta lastensuojelua ja sosiaalihuoltoa sekä julkishallintoa koskien. Lisäksi työtehtäviin kuuluu kouluttaminen, asiakirja-avustaminen, case-konsultaatiot ja huostaanottoja koskevat hallinto-oikeuden suulliset käsittelyt kunnan edustajana. Vaatimuksena tehtävään on oikeustieteen maisterin tutkinto ja kokemus sosiaalioikeudesta ja lastensuojeluoikeudesta. Eduksi…

Lue lisää

Tuore väitöstutkimus lastensuojelusta: tilannekohtaiset tekijät korostuvat lapsen tilanteen arvioinnissa

24.9.2020

Anne-Mari Jaakolan Itä-Suomen yliopistolle tekemä väitöstutkimus käsittelee lapsen tilanteen arvioinnin sisältöä, arvioinnin tekemisen tapaa, arvioinnin orientaatiota ja lähestymistapaa lastensuojelun sosiaalityössä. Jaakolan toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 506 lastensuojelun sosiaalityötä tekevää sosiaalityöntekijää Suomessa. Tutkimuksessa havaittiin, että sosiaalityöntekijät huomioivat arviointia tehdessään ensisijaisesti lapsen tilannetta arviointihetkellä ja siinä vaikuttavia sosiaalisia tekijöitä. Sen sijaan lapsen kehityshistoriaa, vanhemman taustahistoriaa ja perheen…

Lue lisää

Syyskuun koulutustärpit

21.9.2020

Koulutustärpeissä esittelemme Varsinais-Suomen alueella järjestettäviä sosiaalialan täydennyskoulutuksia, joiden hakuajat ovat sulkeutumassa.   Vasso: Sosiaalihuollon asiakaslakikoulutus 28.10. Hakuaika: 14.10. mennessä   Turun kesäyliopisto: Psyykkisesti oireileva nuori – nuorten mielenterveyden häiriöt ja niiden kohtaaminen 21.10. Hakuaika: 7.10. mennessä Psyykkinen valmentaja 25op Hakuaika: 12.10. mennessä Ajatteleva keho, liikkuva mieli – psykofyysinen lähestymistapa kuntoutuksessa 23.-24.10. Hakuaika: 12.10. mennessä Psyykkisesti…

Lue lisää

Lastensuojelun työhyvinvoinnin taidelähtöinen tarkastelu

6.7.2020

Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi on tärkeä teema. Erityisesti lastensuojelun työntekijöiden työssäjaksamisesta ja rekrytointiongelmista on puhuttu ja kirjoitettu kauan. Olemmekin kevään aikana miettineet Vassossa aiheen lähestymistä uudesta näkökulmasta. Vasso on yhdessä taidealan toimijan kanssa valmistelemassa hanketta, jossa tarkasteltaisiin (kuva)taiteen keinoin lastensuojelun työntekijöiden työhyvinvointia. Ajatuksena on tehdä taiteen avulla näkyväksi lastensuojelun sosiaalityössä tehtävää työtä ja osaamista. Lastensuojelutyön herättämiä ajatuksia, tunteita ja…

Lue lisää
logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

Tilaa uutiskirje

Something went wrong. Please check your entries and try again.
Vieritä ylös